Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti CREATRIX IDEAS  z.s, se sídlo Na Bělidle 1678/2, Ostrava,  IČ: 02201330 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

-datum narození

– bydliště 

– e-mail

– telefonní číslo

-profese

-absolvované semináře

-zkušenost s konstelacemi

-případné další sdělení pro organizaci

-číslo účtu a fakturace v případě přihlášení a vystavení faktury

2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přijetí do výcviku systemických konstelací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat jen zpracovatelé:

Marie Rubá-organizace výcviku-správce, zpracovává všechny zadané  údaje

Jan Milota- správce IT ( nenakládá s daty, tvůrce webu)

Jana Barabášová -asistentka výcviku ( pouze kontakty  nezbytné pro organizaci)

Ing Iva Reznerová – účetní výcviku ( adresu, číslo účtu, jméno)

Lektorský tým výcviku – pouze jméno a datum narození a informace v materiálech k přijetí do výcviku.


7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


Za Creatrix Ideas z s 

Předsedkyně 

Marie Rubá