Cena výcviku

Ceny jsou uvedeny pro právě probíhající Výcvik (zahájený 7. 3. 2024). Nemusí být platné pro NOVÝ, který bude zahájen 1. 4. 2025. Více sledujte v sekci „Aktuality“ nebo na našich sociálních sítích.

Celková cena dvouletého výcviku je 45 800,- Kč (1,900 €)

Způsob úhrady je možný dvěma způsoby:
1. varianta – JEDNORÁZOVÁ ÚHRADA CELÉHO VÝCVIKU; 45 800 Kč (1 900 EUR)
2. varianta – ÚHRADA JEDNOTLIVÝCH MODULŮ VE 4 SPLÁTKÁCH; cena 11 450 Kč (475 EUR) / modul

Při výběru 1. varianty je splatnost 1 měsíc před zahájením 1. modulu, tj. 02/2024

Při výběru 2. varianty se Výcviku skládá záloha ve výši 8 000 Kč (2 000 Kč/modul). Tato záloha se započte současně s úhradou jednotlivých modulů 1 měsíc před zahájením modulu. Každý modul je splatný 1 měsíc před zahájením výuky:

1. modul CST I – po započtení zálohy doplatek ve výši 9 450 Kč; splatnost 02/2024
2. modul CST II – po započtení zálohy doplatek ve výši 9 450 Kč; splatnost 09/2024
3. modul SEU I – po započtení zálohy doplatek ve výši 9 450 Kč; splatnost 01/2025
4. modul SEU II – po započtení zálohy doplatek ve výši 9 450 Kč; splatnost 09/2025
 

V ceně jsou zahrnutá skripta, nahrávky – meditace, materiál k výuce, lektorská a organizační činnost.

Úhrada je možná jak v Kč, tak i v EUR dle aktuálního kurzu.

Po přijetí závazné přihlášky bude účastník kontaktován k výběru varianty úhrady, poté na email  obdrží k náhledu „Smlouvu o účasti na výcviku“, fakturu dle způsoby úhrady účastníkova výběru a bližší organizační informace.

Fakturační  údaje: 

Harmony – KM
Těšnovice 126
767 01 Kroměříž
35-4256600227/100
IBAN CZ35 0100 0000 3542 5660 0227